Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα μια πολυπολιτισμική, πολυεθνική και πολυγλωσσική πόλη με πολλά έθιμα, θρησκείες, παραδόσεις και συνταγές.